01

Çabuk H, Doymaz F, Denizli Çardak Yöresinde Yaşayan Gebelerde Egzersize Genel Tutumun Araştırılması

12. Pratisyen Hekimlik Kongresi, 2007, sözel bildiri, Antalya
02

Çabuk H, Doymaz F, Abacıoğlu H. Denizli Çardak İlçesi ve Denizli Merkez İstiklal Mahallesinde Yaşayan Gebelerde Egzersize Genel Tutumun Araştırılması

13. Pratisyen hekimliği kongresi, 2008, sözel bildiri, Antalya
03

Doymaz F, Cavlak U. Kronik bel ağrılı hastalarda gövde ve alt ekstremite enduransının değerlendirilmesi

2008, Sözel bildiri, Eskişehir
04

Çakır Ö, Doymaz F. Manikürcülerde ağrı değerlendirmesi ve tükenmişlikle ilişkisi

IV. Ulusal Fizyoterapi Kongresi, 09-11 Mayıs 2013, Poster bildiri, Denizli
05

Küçük F, Livanelioğlu A. Sağlıklı Kadınlarda Egzersiz İnanışının Egzersiz Davranış Değişimleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi

XV. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, 08-12 Nisan 2014, Sözel bildiri, Ankara
06

Şener H, Elibol N, Küçük F, Reyhanioğlu D, Gülpınar D, Özkeskin M, Bakırhan S. 18-26 Yaş üniversite öğrencilerinde yoğun teknoloji kullanımının dominant üst ekstremite kas kuvveti ve fonksiyonelliğe olan etkisinin incelenmesi

15. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, 08-12 Nisan 2014, Poster bildiri, Ankara
07

Kara K, Küçük F, Coşkuner Poyraz E, Soysal Tomruk M, İdiman İ. Multipl Sklerozlu Hastalarda Dengeyle İlgili Fizyoterapi Değerlendirmeleri, Sözel bildiri

Multipl Skleroz Hemşire Akademisi – IV, Kasım 2014 Samsun
08

Küçük F, Çakır Ö, Özkeskin M, Şenol H. Akut bel ağrılı hastalarda egzersiz inanışları ve davranışlarının analizi: Planlanmış davranış teorisi uygulaması, Poster bildiri

5. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 20-24 Mayıs 2015, Bolu
09

Küçük F, Kara B, İdiman E, Şenol H. Multipl Sklerozlu Hastalarda Egzersiz İnanışları ve Davranışlarının İncelenmesi: Pilot Çalışma, Sözel bildiri

5. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 20-24 Mayıs 2015, Bolu
10

Küçük F, Kara B, Coşkuner Poyraz E, İdiman İ, Şenol H. Multiple Sklerozlu Hastalarda Klinik Pilates ve Egzersiz Tedavisinin Etkilerinin Karşılaştırılması: Randomize Konrollü Tek Kör Çalışma

5. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongre, 20-24 Mayıs 2015, Poster bildiri, Bolu
11

Küçük F, Tunay EE, Üzümcü Z, Uz B, Girinci M, Özkan A. Ofis Çalışanlarının Bel ağrısının, ergonomik-fiziksel uygunluk durumlarının değerlendirilmesi: Pilot çalışma, Poster bildiri

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. 27 Ekim- 1 Kasım 2015, Poster bildiri, Antalya
12

Küçük F, Martin Y, İçel D, Pars İO, Özkan A. Pes Planusun Alt Ekstremite Kas Enduransı, bel Ağrısı ve Yorgunluk Üzerine Etkisi, Poster bildiri, 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi

27 Ekim- 1 Kasım 2015, Poster bildiri, Antalya
13

Kara B, Küçük F, Çoşkuner Poyraz E, Soysal Tomruk M, İdiman E. Multipl Sklerozlu Kadın Hastalarda Fiziksel Performans, Denge ve Yorgunluk Değerlendirmeleri

Kadın ve Fizyoterapi Rehabilitasyon Sempozyumu, İzmir-Türkiye, 5-7 Mart 2015, Poster bildiri, İzmir
14

Küçük F, Şenol H, Çakır Ö, Reyhanioğlu DA, Özkeskin M, Çabuk H. Türkiye’deki Gebe Kadınların Egzersiz İnanışlarının Belirlenmesi: Planlanmış Davranış Teorisi Uygulaması

Kadın ve Fizyoterapi Rehabilitasyon Sempozyumu, 5-7 Mart 2015, Poster bildiri, İzmir
15

Küçük F, Şenol H, Çakır Ö, Çabuk H. Türkiye’deki Gebe Kadınların Fiziksel Aktivite Düzeyleri

Kadın ve Fizyoterapi Rehabilitasyon Sempozyumu, 5-7 Mart 2015, Poster bildiri, İzmir
16

Küçük F, Özkan A, Şenol H. Yüzme Sporunun Antropometrik Ölçümler ve Anaerobik Kapasite Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi; Pilot Sonuçlar

6-8 Kasım 2015, VIII. Ulusal Spor Fizyoterapistleri Kongresi, Acıbadem Üniversitesi, Sözel bildiri, İstanbul
17

Küçük F, Özdemir B, Günay T, Delibaş E, Özkan A. Genç Yüzme Sporcularında Sezon Başı ve Sezon Sonu Fiziksel ve Psikososyal Değişimlerin İncelenmesi: Pilot çalışma

6-8 Kasım 2015, VIII. Ulusal Spor Fizyoterapistleri Kongresi, Poster bildiri, Acıbadem Üniversitesi-İstanbul
18

Küçük F, Demir E, Kara B, İdiman E. Multipl Sklerozlu Hastalarda Dual-Taskların Yürümenin Sapatio-Temporal Parametreleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi, Sözel bildiri

4. Nörolojik Fizyoterapi Sempozyumu, 31 Mart-2 Nisan 2016 Denizli
19

Azim D, Küçük F, Atıcı E, Özkeskin M, Akgöl AC, Okudan B. Yetişkin kadınlarda uygulanan yin yoga programının fiziksel parametreler üzerine etkisinin İncelenmesi

7. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Türkiye, 18 - 20 Nisan 2019, cilt.30, ss.30