Awesome Stories

Upcoming Events

Migren

Migren, genellikle sosyal yaşamı ve iş verimliliğini etkileyen bir problemdir. İlaç tedavisi geçici bir süre ataklarını azaltmasında etkilidir. Fakat farmakolojiden fayda görmeyen kişiler farklı tedavi yöntemleri aramaktadır. Özellikle kalp damar rahatsızlıkları, astım gibi problemlerde ilaç tedavisi uygun olmayabilir. Bu nedenle klinik sahada manuel teknik, egzersiz gibi fizik tedavi yöntemleri etkili olabilmektedir.

Fibromiyalji ve aerobik egzersiz

Fibromiyalji, genel kas ağrıları ve vücuttaki belirli noktalarda kronik ağrı ile karakterize bir yumuşak doku romatizmasıdır.Halsizlik, yorgunluk, uyku bozukluğu, parestezi, depresyon, anksiyete ve huzursuz bacak sendromu gibi semptom ve bulgular fibromiyaljiye eşlik edebilen semptomlardandır.Fibromyalji sistemik bir rahatsızlıktır ve sadece egzersizle tedavisi mümkün değildir.Ancak egzersizle birlikte semptomların hafiflediği ve tedavinin hızlandığı görülmektedir.

Dejeneratif diz hastalıkları ve artroskopik cerrahi

Dejeneratif diz hastalığı (osteoartrit, dejeneratif menisküs yırtığı veya her ikisi) olan kişilerde plasebo, cerrahi veya cerrahi olmayan tedaviye kıyasla debridman, kısmi menisektomi veya her ikisini de içeren artroskopik cerrahinin yararlarını ve zararlarını değerlendirmek için çeşitli çalışmalar yapılmıştır.Bu araştırmanın sonucunda kesinliği yüksek kanıtlar, artroskopik cerrahinin ameliyattan sonraki üç ayda ağrı veya işlevde çok az fark yarattığını veya hiç fark yaratmadığını gösterirken, orta kesinlikteki kanıtlar, ameliyattan üç ay sonra dize özgü yaşam kalitesinde çok az veya hiç iyileşme olmadığını ve düşük kesinlikteki kanıtlar, artroskopik cerrahinin, plasebo cerrahi ile karşılaştırıldığında, beş yıla kadar katılımcı tarafından bildirilen başarıda çok az farka yol açabileceğini veya hiç fark yaratmayabileceğini göstermektedir.

Stres üriner inkontinans tedavisinde elektrik stimülasyonu

Stres üriner inkontinans (SÜİ) Uluslararası Kontinans Cemiyeti tarafından fiziksel efor, öksürme ya da hapşırma esnasında istemsiz idrar kaçırma olarak tanımlanmaktadır.SUİ tedavisi davranışsal terapi,fizyoterapi,ilaç tedavisi,cerrahi,cihazlar gibi yöntemlerle yapılmaktadır.

Karpal tünel sendromu

Karpal Tünel Sendromu (KTS) bilek bölgesinde median sinirin sıkışması ile oluşan kompleks bir sendromdur.Hafif ve orta dereceleri karpal tünel sendromunda splintleme çoğunlukla önerilir. Düşük kaliteli bir çalışma, gece splintlemenin tedavi yapılmamasına kıyasla kısa vadede daha fazla genel iyileşmeye yol açtığını öne sürmektedir. KTS için diğer cerrahi olmayan müdahalelerden (örneğin egzersizler, oral steroidler) daha etkilidir.

Image

Mail grubumuza katılın

© 2022 FİZYOFLEX. Design and Development MONTASOFT
Image