Skolyozda FITS Yöntemi

Skolyoz, omurganın yanlış hizalanmasıyla karakterize olan bir durumdur ve genellikle genç yaşlarda başlar. Skolyoz tanısı alan birçok kişi, bu durumun neden olduğu ağrı, kamburluk ve omurga deformiteleri gibi sorunlarla karşı karşıya kalabilir. Ancak, skolyoz tedavisinde tek tip bir yaklaşım her hasta için uygun olmayabilir.

Adolesan idiyopatik skolyoz, omurganın ve gövdenin 3 boyutlu deformitesidir. Bu deformite büyüme sırasında estetik ve ortopedik başka deformitelere de neden olur. Sırt ağrısı, esneklik problemleri, yanlış duruş ve estetik problemlerin yanı sıra yaşam kalitesini de etkileyen, ilerleyen postüral deformitelere yol açabilir.

Büyüme sırasında görülen idiyopatik skolyoz için gözlem, skolyoza özgü fizyoterapi egzersizleri ve korse kullanımı, 2011'de Uluslararası Skolyoz Ortopedik Tedavi ve Rehabilitasyon Derneği (Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment SOSORT) tarafından kabul edilen tedavi yaklaşımlarıdır. Polonya'dan Skolyozun Fonksiyonel Bireysel Tedavisi (FITS) yaklaşımı SOSORT tarafından kabul edilmiş 7 ana skolyoz okulundan bir tanesidir. Bu yöntem, skolyozun tedavisinde fizyoterapi, egzersiz, postür eğitimi ve omurga stabilizasyonu gibi yöntemleri içerir. FITS yöntemi, hastanın bireysel ihtiyaçlarına ve skolyozun özelliklerine odaklanarak tedaviyi kişiselleştirir. 2004 yılında Dr. Fzt. Marianna Bialet ve Uzm. Fzt. Andrzej M’hango tarafından ortaya atılmıştır.

FITS yönteminin üç aşaması vardır. Birinci aşama skolyozlu bireyin klasik değerlendirilmesidir. İkinci aşama farklı teknikler kullanarak miyofasyal gevşetme sağlamaktır. Üçüncü aşama ise fonksiyonel pozisyonlarda yeni düzeltici pozisyonları kullanarak üç boyutlu düzeltme sağlamaktır.

FITS yöntemi, skolyozun ilerlemesini durdurmak, ağrıyı azaltmak, omurga fonksiyonlarını geliştirmek ve hastanın yaşam kalitesini artırmak için tasarlanmıştır. Ancak, her hasta farklı olduğundan, tedavi her zaman bireysel olarak uyarlanmalıdır. Ayrıca, bu yaklaşım, hastaların yaşam kalitesini artırmaya ve günlük aktivitelerini sürdürmelerine yardımcı olabilir.

FITS yöntemi, skolyoz tedavisinde bireyselleştirilmiş bir yaklaşım sunar. Her hastanın benzersiz ihtiyaçlarını ve durumunu göz önünde bulundurarak, tedavi planı kişiye özel olarak tasarlanır. FITS yaklaşımı, fizyoterapi, egzersiz, postür eğitimi ve omurga stabilizasyonunu içeren çoklu terapi yöntemlerini kapsar. Bu yaklaşım, hastanın yaş, skolyoz derecesi, ağrı seviyesi, omurga deformitesi şekli ve diğer faktörler gibi bir dizi parametreyi dikkate alarak tedaviyi şekillendirir. FITS tedavisi genellikle bir multidisipliner ekibin iş birliğiyle yürütülür. Bu ekip, fizyoterapistler, ortopedistler ve psikologlardan oluşur.

FITS Yaklaşımının Temel İlkeleri

Bireyselleştirme: Her hastanın skolyoz derecesi, yaş, aktivite seviyesi, ağrı şiddeti, omurga deformitesi şekli ve diğer faktörler gibi özellikleri farklıdır. FITS yaklaşımı, bu farklılıkları dikkate alarak her hastaya özel bir tedavi planı oluşturur. Tedavi planı, hastanın ihtiyaçlarına ve durumuna göre kişiselleştirilir.

Çoklu Terapi Yaklaşımı: FITS, skolyoz tedavisinde çeşitli terapi yöntemlerini bir araya getirir. Bu terapi yöntemleri arasında fizyoterapi, egzersiz, postür eğitimi ve omurga stabilizasyonu gibi teknikler bulunabilir. Çoklu terapi yaklaşımı, skolyozun farklı yönlerini hedef alarak tedavinin etkinliğini artırır.

Multidisipliner Yaklaşım: FITS tedavisi genellikle bir multidisipliner ekibin işbirliğiyle yürütülür. Bu ekip, fizyoterapistler, rehabilitasyon uzmanları, postür uzmanları, ortopedik cerrahlar ve diğer sağlık profesyonellerinden oluşabilir. Her bir uzman, kendi alanındaki uzmanlığıyla hastanın tedavi sürecine katkıda bulunur.

Tedavi Sürecinin İzlenmesi ve Düzenlenmesi: FITS yöntemi, tedavi sürecinin sadece başlangıç noktası olarak değil, sürekli bir izleme ve değerlendirme süreci olarak görür. Tedavi süreci, hastanın ilerlemesi düzenli olarak izlenerek ve değerlendirilerek gerektiğinde ayarlanabilir ve güncellenebilir. Bu, tedavinin etkinliğinin optimize edilmesini sağlar.

Bu temel ilkeler, FITS yönteminin skolyoz tedavisindeki başarı ve etkinliğinin temelini oluşturur. Her hastanın benzersiz ihtiyaçlarına ve durumuna uygun olarak özelleştirilmiş bir tedavi planı oluşturmak, skolyozun etkilerini azaltmak ve hastaların yaşam kalitesini artırmak için FITS yönteminin anahtarıdır.

Skolyoz, yaşam boyu sürebilecek bir durumdur ve uygun tedaviyle yönetilebilir. Skolyoz tedavisinde FITS yaklaşımı, hastaların bireysel ihtiyaçlarına ve durumlarına uygun tedavi seçenekleri sunar. Her hastanın skolyozu farklı olduğundan, tedavi planının kişiselleştirilmesi ve çoklu terapi yöntemlerinin kullanılması önemlidir. FITS yöntemi, skolyozun etkilerini azaltmak ve hastaların yaşam kalitesini artırmak için etkili bir seçenek olabilir.