01
Doymaz F, Cavlak U, Kuçuk M. Sağlıklı bireylerde fiziksel özelliklerin kas enduransı üzerine etkilerinin incelenmesi, 11. Avrupa Spor Bilimleri Kongresi 05-08 Temmuz 2006, Lozan, İsviçre (Poster bildiri)
02
Doymaz F, Cavlak U, Kuçuk M. Uyluk skinfold ölçümleri, kavrama kuvveti ölçümü ve kas enduransı ilişkisinin incelenmesi; Cinsiyet farklılıkları 11. Avrupa Spor Bilimleri Kongresi 05-08 Temmuz 2006, Lozan, İsviçre (Poster bildiri)
03
Ozkeskin M, Oztürk V, Cakmur R, Kara B, Küçük F. Analysing The Effects of Navigated Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation (rTMS) in Upper Extremity Proprioceptive Sense and Spasticity in Stroke Patients 9th World Stroke Congress, 166 pp, İstanbul-Türkiye, Ekim 2014
04
Küçük F, Özkeskin M, Emük Y. Proprioseptif Nöromuskuler Fasilitasyon Tekniklerinin Fizyoterapideki İyileşme Belirteçleri Üzerine Etkileri, Sözel bildiri II.Türkiye in vitro Diyagnostik “Biyobelirteçler” Sempozyumu, 10-12 Mayıs 2017 İzmir
05
Özkeskin M, Küçük F, Kara B. İnmede kullanılan iki üst ekstremite fonksiyonel değerlendirme ölçeği arasında ilişki var mı? Sözel bildiri III.Türkiye in vitro Diyagnostik “Biyobelirteçler” Sempozyumu, 28 Şubat-2 Mart 2018 İzmir
06
Özkeskin M, Sarıpınarlı B, Küçük F. Evaluation of University Student’s Awareness, Attitude and Beliefs Towards Traditional and Complementary Medicine Practices I. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, 2-5 Mayıs 2018, Burdur, Sözel Bildiri
07
Bilgiç M, Köçe K, Miçooğulları U, Küçük F, Özkeskin M. Çocukluk Dönemindeki Beden Kitle İndeksinin Normal Motor Gelişime Olan Etkisinin İncelenmesi; Derleme 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, 2-5 Mayıs 2018, Burdur (sözel bildiri-tam metin)
08
Yıldız Z, Küçük F, Özkeskin M. Reiki’nin Uyku Kalitesi Üzerine Etkisi . 2.Uluslararası 4. Ulusal Tamamlayıcı Terapiler ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi, p.1. , İzmir (sözel bildiri)