01
Küçük F, Öztürk SD, Şenol H, Özkeskin M, Ofis Çalışanlarında Çalışma Postürü, Kas İskelet Sistemi Rahatsızlıkları, Bel Ağrısına Bağlı Özürlülük Düzeyi ve Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesinin İncelenmesi. Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi 2018, 6 (2), 135-144. DOI: 10.30720/ered.463658
02
Küçük F, Kara B, Coşkuner E, İdiman E, Multipl Skleroz Hastalarında Romberg Test Sonuçlarına Göre Dengeyi Etkileyen Parametrelerin İncelenmesi: Vaka Kontrol Çalışması, Abant Med J. 2018; 7(2): 26-34 | DOI: 10.5505/abantmedj.2018.60590
03
ATICI, E., DOYMAZ, F., KENDAL, K., GÜLŞEN, M., & DANe, M. E. (2020). The Effects of Yoga on the Health Profile, Depression and Anxiety Levels of the Individuals During the COVID-19 Pandemic Process: A randomize Trial.